Tháng Tám 14, 2018

Thay đổi số lượng sản phẩm liên quan trong Woocommerce

Để thay đổi số lượng sản phẩm liên quan hiện thị trong woocommerce ta thêm đoạn code sau vào file functions.php trong theme đang sử dụng. /** ...
Posted in PluginTagged ,Leave a Comment on Thay đổi số lượng sản phẩm liên quan trong Woocommerce