Cửu Bình – Chín bài bình luận về Trung Cộng

Lời tựa

Chỉ trong hơn 80 năm tồn tại, Đảng Cộ ng sản Trung Quốc đã không ngừng bôi lên mọi thứ bằng vu khống, chiến tranh, lừa dối, độc tài, giết chóc và khủng bố. Bằng bạo lực, Đảng triệt phá truyền thống và tín ngưỡng, tiêu diệt quan niệm luân lý và cấu trúc xã hội. Yêu thương và hòa bình trong công chúng được Đảng thay bằng thù hận và đấu tranh. Thời Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền là thời kỳ đen tối nhất và lố bịch nhất trong lịch sử Trung Quốc
Thời báo Đại Kỷ Nguyên tin rằng, nếu dân hiểu rõ lai lịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì đại tai họa ấy đã được ngăn chặn kịp thời. Đồng thời, mỗi cá nhân đều có thể qua chín bài bình luận này để tự xem xét thế giới nội tâm của mình, có đúng chăng, rằng rất nhiều bi kịch phát sinh cũng là do bản thân mình quá nhu nhược và thỏa hiệp cầu toàn mà gây nên hay không.
Chín bài bình luận này là sự khai mở cuộc đại thảo luận của người dân Trung Hoa về bản tính của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi mong rằng cộng đồng quốc tế cũng tham gia vào cuộc thảo luận này.
Chúng tôi cũng mong rằng những ai đang bị chính quyền cộng sản lừa dối có thể nhận rõ ra bản chất của nó, từ đó tẩy sạch ảnh hưởng độc hại về tư tưởng, bứt khỏi khống chế về tinh thần, rũ sạch gông xiềng bạo lực, và phá tan vòng ảo mộng do Đảng cưỡng chế lên bấy lâu nay.

Xem tiếp